Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

08 - 16h

ОлиШпед е тим составен од експерти кои се специјализирани за професионална организација во делот на транспортот и логистиката. Со долгогодишно реноме и работа по последните светски и европски стандарди, ОлиШпед нуди услуги за транспорт, дистрибуција и логистика во локалниот и меѓународниот транспорт.
ОлиШпед е тим составен од експерти кои се специјализирани за професионална организација во делот на транспортот и логистиката. Со долгогодишно реноме и работа по последните светски и европски стандарди, ОлиШпед нуди услуги за транспорт, дистрибуција и логистика во локалниот и меѓународниот транспорт.
ОлиШпед е тим составен од експерти кои се специјализирани за професионална организација во делот на транспортот и логистиката. Со долгогодишно реноме и работа по последните светски и европски стандарди, ОлиШпед нуди услуги за транспорт, дистрибуција и логистика во локалниот и меѓународниот транспорт.
Scroll Up