Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

Соло ладилници

Оли шпед располага со 6 соло камиони ладилници со носивост од 4,5 до 7,5 тони роба односто од 15 до 17 еуро палети кои се специјализирани за:

– транспорт на храна и лекови и друга роба која бара пропишана температура со можност за печатење на термоленти

– можност за транспорт на замрзната роба и роба на одржување

– Транспорт на ГДП пратки со обучени ГДП возачи

– Транспорт на АДР роба под температурен режим

Ние ви нудиме:

– навремена испорака

– можност за брз одговор на вкупна цена

– цмр осигурување на вашата роба

– точно стандардизирано и навремено фактурирање

– следење на вашите пратки прекусовремен гпс систем

Вие замислете, Ние исполнуваме!

 

Scroll Up