Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

Сервис

Оли Шпед располага со сопствен сервис кој располага со стручен кадар и современа опрема и алатки за сервисирање и одржување на сопствените возила. Исто така сервисот опслужува и возила кои не се наша сопственост, нуди одлични услови за одржување на различни возила со користење на најквалитетни масла и секаков вид на друг потрошен материјал.

Сервисот се простира на 600 м2 површина. Располага со современа технологија и опремен простор прилагоден за поправка и сервисирање на секаков вид на автомобили, автобуси, комбиња,камиони.

Со комплетна услуга од страна на високомотивирани кадри во најкус временски рок возилата се оспособуваат за извршување на транспортните активности.

Scroll Up