Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

Контејнерски транспорт

Оли шпед располага со 6 камиони кои влечат контејнерски приколки.

Секојдневен транспорт на релација Скопје-Солун-Скопје.(или било кој друг град во Македонија)

Поморски транспорт од Атина до било кој град во Македонија.

Приколките се со спецификација за транспорт на:

• Стандардни 20´и 40´ контејнери (Dry Containers DC) за генерална употреба – најчесто употребувани
• Стандардни 40´високи контејнери (high cube (HC)), контејнери за лесна но непакувана стока
• Нестандардни 45´ високи и стандардни контејнери.
Можете да ја следите Вашата пратка преку нашите линкови за следење кои ви ги праќаме при самиот утовар.

Ние ви нудиме:

• Навремена испорака
• Можност за брз одговор на вкупна цена (вклучувајќи и “до врата”)
• ЦМР осигурување на Вашата роба
• Точно и стандардизирано и навремено фактуриеање
• Следење на вашите пратки преку современ ГПС систем

Вие замислете, ние исполнуваме!

Scroll Up