Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

Соло церади

Оли Шпед располага со соло церади кои можат да одговорат на сите Ваши барања. Камионите со церада имаат носивост од 4,5 до 15 тона и собираат до 18 еуро палети. Начинот на утовар на церадите може да биде:

– со заден утовар

– со страничен утовар

– крански

Со ангажирање на нашите возила добивате навремена и целосна достава, а вашата роба ке биде безбедна и осигурана. Исто така ние ви нудиме:

– навремена испорака

– можност за брз одговор на вкупна цена

– цмр осигурување на вашата роба

– точно стандардизирано и навремено фактурирање

– следење на вашите пратки прекусовремен гпс систем

Вие замислете, Ние исполнуваме!

Scroll Up