Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

Шлепери

Оли Шпед располага со 3 шлепер церади и 2 шлепер ладилници кои имаат товарен простор за 33 еуро палети односно 24 тона товар.

Шлеперите имаат АДР лиценца со што можат да транспортираат опасни материи односно АДР роба.

Шлепер ладилниците се специјализирани за транспорт на роба која бара температурен режим.

Ние ви нудиме:

– навремена испорака

– можност за брз одговор на вкупна цена

– цмр осигурување на вашата роба

– точно стандардизирано и навремено фактурирање

– следење на вашите пратки прекусовремен гпс систем

Вие замислете, Ние исполнуваме!

Scroll Up