Контакт

Адреса: ул. 6 бр. 54, с.Стајковци, 1040 Скопје, Македонија п.фах. 343

Контакт телефони:
Администрација: 02/2553 952
Транспорт: 02/2553 952  |  076 38 33 33  |  071 38 38 42  | 071 38 38 43  |  071 38 38 45
Меѓународен транспорт:   076/38-38-08  |  Зоки 076/38-38-06
Локален транспорт:  Тања 076/38-38-07  |  Драги 071/38-38-55
Транспорт после 18ч (дежурен):  076/38-38-06
Сервис на возила:  Бојан 071/25-05-91

Магацински простор:   076/38-38-08

е-маил: contact@olisped.mk