Сервиси

16711674_1498958603478092_8311059495425248345_n Оли Шпед располага со сопствен сервис кој располага со стручен кадар и современа опрема и алатки за сервисирање и одржување на сопствените возила. Исто така сервисот опслужува и возила кои не се наша сопственост, нуди одлични услови за одржување на различни возила со користење на најквалитетни масла и секаков вид на друг потрошен материјал.
Сервисот се простира на 600 м2 површина. Располага со современа технологија и опремен простор прилагоден за поправка и сервисирање на секаков вид на автомобили, автобуси, комбиња,камиони.
Со комплетна услуга од страна на високомотивирани кадри во најкус временски рок возилата се оспособуваат за извршување на транспортните активности.